صفحه اصلی > توسعه شبکه و ارتقاء سلامت > پزشک خانواده 
پنج شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٦

کاربر گرامی جهت دسترسی کامل به تمامی قسمت های پورتال معاونت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید ---->  دانلود مرورگر

ایمنی غذا ، از مزرعه تا سفره
اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1916
 بازدید امروز : 262
 کل بازدید : 1070412
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 1/2499
پزشک خانواده

مقدمه:

در راستاي تلاش پيگير مجلس شوراي اسلامي بويژه كميسيون بهداشت و درمان و با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت، در قانون بودجه سال 1384، سازمان بيمه خدمات درماني موظف گرديد تا با صدور دفترچه بيمه خدمات درماني براي تمام ساكنين مناطق روستايي، عشايري و شهرهاي زير 20000 نفر امكان بهره مندي از خدمات سلامت را درقالب برنامه پزشك خانواده و از طريق نظام ارجاع فراهم آورد. بدين ترتيب فرصتي مناسب پديد آمد تا شرايط مساوي به منظور دسترسي راحت و مناسب به خدمات سلامت براي مناطق مختلف شهري و روستايي كشور فراهم شود. به منظور ايجاد اطمينان از دستيابي به نتايج مطلوب حاصل اجراي برنامه بيمه روستايي، به تدوين برنامه اجرايي و عملياتي مشخص، وجود ساختار مناسب براي فراهمي دسترسي فراگير، مديريت كارآمد و مبتني بر نتيجه، نيروي انساني آموزش ديده، منابع كافي، نظام گردش مالي بهنگام و نظام كنترلي تعريف شده نياز هست و درصورت پرداختن به جزئيات هر يك از موارد پيشگفت در قالب برنامه هاي عملياتي مي توان از موفقيت برنامه  اطمينان يافت.

مناسب ترين استراتژي اجراي برنامه بيمه روستايي در قالب نظام ارجاع، برنامه پزشك خانواده است. تصويب ماده 91 در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور نيز تاكيدي بر استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع است. در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع، پزشك عمومي و تيم وي مسووليت كامل سلامت افراد و خانوارهاي تحت پوشش خود را بعهده داشته و پس از ارجاع فرد به سطوح تخصصي، مسووليت پيگيري سرنوشت وي را نيز بعهده دارند. لذا، يكي از مهمترين وظايف پزشك خانواده ارائه خدمات و مراقبتهاي اوليه بهداشتي است كه بدون ارائه اين خدمات، استفاده از اصطلاح پزشك خانواده براي ارائه صرف خدمات درماني كاري نابجاست. همچنين، كليه خدمات سلامت در برنامه پزشك خانواده به جمعيت تحت پوشش به شكل فعال (Active) ارائه مي شود.

سطح بندي خدمات (stratification of health services) :

چيدمان خاص واحدهاي تامين كننده خدمات و مراقبتهاي سلامت به منظور فراهمي دسترسي بيشتر مردم به مجموعه خدمات به طوريكه، تا جايي كه ممكن است دسترسي سهل و سريع، عادلانه، با كمترين هزينه و بيشترين كيفيت ايجاد گردد.

خدمات و مراقبتهاي سلامت در سه سطح در اختيار جمعيت و جامعه گذاشته ميشود:

 سطح اول خدمات: خدماتي كه توسط واحدي در نظام سلامت (مركز بهداشتي درماني روستايي يا مركز بهداشتي درماني شهري روستايي و خانه هاي بهداشت تابعه آنها طبق طرح گسترش شبكه شهرستان) ارائه مي گردد. اين واحد به طور معمول در جايي نزديك به محل زندگي مردم قرار دارد، و در آن، نخستين تماس فرد با نظام سلامت از طريق پزشك خانواده يا تيم سلامت (بهورز) اتفاق  مي­افتد. خدماتي از قبيل: ارتقاي سلامت، پيشگيري و درمانهاي اوليه، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پي­گيري بيمار عمده­ي خدمات اين سطح را تشكيل مي­دهند كه در چهارچوب خدمات­ واحد پزشك خانواده، تجويز دارو و درخواست انجام خدمات پاراكلينيك شكل مي­گيرد.

سطح دوم خدمات:  خدمات درمان تخصصي سرپايي يا بستري كه توسط واحدي در نظام سلامت ارائه مي شوند. اين دسته از خدمات دراختيار ارجاع­شدگان از سطح اول قرار مي گيرند و با ارائه بازخورد نتيجه از سطح دوم به پزشك خانواده­ي ارجاع كننده، او را از نتيجه كار خويش مطلع مي­سازند. خدمات تخصصي سرپايي، خدمات بستري، تجويز دارو و درخواست انجام خدمات پاراكلينيك از فعاليت­هاي اين سطح مي باشند.

سطح سوم خدمات:  خدمات فوق تخصصي سرپايي يا بستري كه توسط واحدي در نظام سلامت با اولويت در چهارچوب بيمه­هاي پايه در اختيار ارجاع ­شدگان از سطوح اول و دوم قرار مي­گيرند و بازخورد لازم را براي سطح ارجاع كننده فراهم مي­سازند. در اين سطح نيز تعهدات از راه خدمات فوق تخصصي، تجويز دارو و درخواست انجام خدمات پاراكلينيك صورت مي­گيرد.

معاونت اموربهداشتی استان آذربایجان غربی ارائه خدمات سطح اول برنامه پزشک خانواده را ازمرداد ماه سال 84  آغازودرحال حاضر برای جمعیتی بالغ بر 1310701 نفردر14 شهرستان مشتمل بر160 مرکزبهداشتی ودرمانی روستائی وشهری روستائی وشهرهای زیر 20000 نفر با 295 پزشک و  224  کاردان یاکارشناس مامائی یاپرستاری اجرا می نماید.

ارائه خدمات داروئی ازطریق داروخانه های دولتی داخل یاخارج مرکزوداروخانه های خصوصی داخل یاخارج مرکزطرف قراردادبامراکز بهداشت شهرستانهاصورت می گیرد. همچنین برای ارائه خدمات پاراکلینیک کلیه مراکز بهداشتی ودرمانی مجری برنامه تعین تکلیف شده اند.